COPRICA


Matemàtiques Aplicades a la Privadesa

En l'actualitat la xarxa internet és present en gairebé tots els racons de la nostra societat. En tractar-se d'una porta oberta al món, ofereix una gran quantitat de serveis. Però per la mateixa condició d'obertura representa un perill d'incursió en els espais digitals de persones, empreses i institucions de tota mena. Representa un perill per a la privadesa d'aquests espais digitals, tant dels seus continguts com de les seves interconnexions i dels comportaments o interessos que reflecteixen.

Des de les matemàtiques podem donar algunes eines per a la modelització i tractament dels problemes associats a la privadesa dins la xarxa. Àrees com la geometria finita, l'àlgebra lineal o els cossos finits les trobem presents en diferents treballs relacionats amb la privadesa dels usuaris d'un motor de cerca o una base de dades, o els usuaris de les cada vegada més omnipresents xarxes socials.


Publicacions

 1. J. Domingo-Ferrer, K. Muralidhar, M. Bras-Amorós: General Confidentiality and Utility Metrics for Privacy-Preserving Data Publishing Based on the Permutation Model,
  IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, ACCEPTED, ISSN: 1545-5971.
 2. O. Farràs, J. Ribes-González, S. Ricci: Privacy-preserving data splitting: a combinatorial approach,
  Designs, Codes, and Cryptography 89(7): 1735-1756 (2021)
 3. K. Stokes, O. Farràs: Linear spaces and transversal designs: k-anonymous combinatorial configurations for anonymous database search notes,
  Designs, Codes, and Cryptography, 71(3): 503-524 (2014)
 4. K. Stokes, M. Bras-Amorós: Optimal Configurations for Peer-to-Peer User-Private Information Retrieval,
  Computers and Mathematics with Applications, Elsevier, vol. 59, n. 4, pp. 1568-1577, February 2010. ISSN: 0898-1221.
 5. J. Domingo-Ferrer, M. Bras-Amorós, Q. Wu, J. Manjón: User-Private Information Retrieval Based on a Peer-to-Peer Community,
  Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 68, n. 11, pp. 1237-1252, November 2009. ISSN:0169-023X.
 6. M. Bras-Amorós, J. Domingo-Ferrer: On Overlappings of Digitized Straight Lines and Shared Steganographic File Systems,
  Transactions on Data Privacy, vol. 1, n. 3, pp. 131-139, 2008. ISSN: 1888-5063.