COPRICA


Esquemes de Compartició de Secrets (investigador responsable: Oriol Farràs Ventura)

Els esquemes de compartició de secrets són esquemes criptogràfics que permeten compartir informació de manera segura. A partir del secret, es generen diversos fragments de tal manera que a partir de certs conjunts de fragments es pot recuperar el secret, mentre que a partir d'altres conjunts no es pot obtenir cap informació del secret. Els esquemes de compartició de secrets són incondicionalment segurs, la seva seguretat no depèn de la potència computacional dels adversaris. Degut a aquesta propietat, són una primitiva criptogràfica molt emprada en la construcció de protocols criptogràfics, com ara protocols de votació electrònica, subhastes electròniques, signatura distribuïda, accés a bases de dades, ...

L'estudi dels esquemes de compartició de secrets i la cerca d'esquemes eficients per la construcció de protocols criptogràfics han plantejat problemes oberts en diverses àrees de les matemàtiques, com l'àlgebra, combinatòria, teoria de la informació, teoria de la complexitat i geometria algebraica.


Publicacions

  1. Oriol Farràs, Carles Padró: Ideal Secret Sharing Schemes for Useful Multipartite Access Structures. IWCC 2011.
  2. Oriol Farràs, Carles Padró: Ideal Hierarchical Secret Sharing Schemes. TCC 2010: 219-236.
  3. Oriol Farràs, Ignacio Gracia, Sebastià Martín Molleví, Carles Padró: Linear Threshold Multisecret Sharing Schemes. ICITS 2009: 110-126.
  4. Oriol Farràs, Jessica Ruth Metcalf-Burton, Carles Padró, Leonor Vázquez: On the Optimization of Bipartite Secret Sharing Schemes. ICITS 2009: 93-109.
  5. Oriol Farràs, Jaume Martí-Farré, Carles Padró: Ideal Multipartite Secret Sharing Schemes. EUROCRYPT 2007: 448-465.