Project details

Data

  • Name: eVerification/2: Verificación electrónica para sistemas de votación electrónica presencial
  • Reference: TSI-020100-2011-39
  • IP: Jordi Castellà-Roca
  • From: 01-01-2011 To: 31-12-2013
  • Financial Institution: AVANZA I+D, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
  • Web: https://github.com/CRISES-URV/eVerification-2