CONTACT

Leaders

Jordi Puiggalí Allepuz (Co-ordinator) SCYTL jordi.puiggali@scytl.com
Jordi Castellà Roca CRISES / URV

jordi.castella@urv.cat